DataBases Orgels in België

Fr | Nl | De | En

DtBOB

Een nationaal digitaal documentatiecentrum over orgels

Programma's van orgelinspelingen zijn een belangrijke documentatiebron over orgels, orgelbouwers, organisten en hun repertoire.

Het recente overlijden van Jean-Pierre Felix (1943-2014), die eerder al een artikel over dit onderwerp had gepubliceerd ("Une quarantaine de programmes d'inaugurations d'orgues des années 1950 aux Archives de l'Etat à Namur" in L'Organiste nr. 153, 2007/1, pp. 8-11), toonde het belang aan om alle onderzoekers toegang te verlenen tot soortgelijke, ruim verspreide documenten. Patrick Roose en Jean-Pierre Felix hadden reeds een lijst opgesteld met niet minder dan 400 programma's (tenminste als men zich tot België beperkt), waarvan er nu 150 – in afwachting van inventarisatie – in de "Nalatenschap Felix" bewaard worden op het departement muziek van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Door het online plaatsen van gescande documenten en de toevoeging van een zoekmachine, zullen verzamelaars en eigenaars dergelijke documenten kunnen verspreiden, zonder afstand te doen van hun eigendom. Anderzijds zullen ze ook voor onderzoekers en nieuwsgierigen gemakkelijk ontsloten kunnen worden via www.dtbob.org.

Op deze site zal men integraal gescande documenten kunnen raadplegen en selecteren door via een zoekmachine de locatie, het gebouw, de orgelbouwer, de organist en/of het tijdstip van een evenement in te geven. Elk elektronisch document wordt van de nodige velden voorzien waarin men het document, de foto en de dispositie van het orgel, het concertprogramma en de naam van de eigenaar terugvindt.

Bij het ontwerp van dit digitaal documentatiecentrum over orgels werd vlug duidelijk dat de orgelgeschiedenis van ons land verder gaat dan de administratieve, politieke en taalkundige grenzen. Het zou daarom niet aangewezen zijn om deze databank af te bakenen tot slechts één Gemeenschap van België. Het is daarom dat de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd is door Orgelkunst vzw, de Fédération Wallonie-Bruxelles door l'Union Wallonne des Organistes en de Duitstalige Gemeenschap door Musica Viva Eupen. Deze drie verenigingen nemen actief deel aan de uitwerking van de DtBOB. De website zal viertalig beschikbaar zijn: in de drie landstalen en in het Engels.

Hierbij een oproep aan iedereen die inspelingsprogramma's bezit: zend een scan van het volledige programma (resolutie: 150 dpi, in kleur, minimum 750 pixels breedte) naar zodat uw bijdrage aan deze unieke verzameling van documenten zo spoedig mogelijk online ter beschikking is.

Een tweede initiatief zal uitgewerkt worden van zodra de databank van de inspelingsprogramma's haar nut en succes kan aantonen: oude postkaarten maken immers tevens deel uit van documentatiebronnen die tot op heden te weinig onderzocht konden worden. In een verder toekomstperspectief valt te overwegen om ook een bibliografie van de Belgische orgels in de DtBOB op te nemen. We beperken ons hierbij niet enkel tot boeken en brochures. Ook de inhoudstafels van bestaande tijdschriften zullen dan worden opgenomen (L'Organiste, Orgelkunst, De Praestant, De Schalmei, Musica Sacra...).

Verder onderzoeken we ook hoe op nationaal niveau een agenda voor orgelconcerten kan samengesteld worden, waardoor alle organisatoren van orgelconcerten en -evenementen, door een eenmalige invoering van de gegevens, automatisch in alle orgelmedia kunnen worden opgenomen.

Laten we voorlopig echter realistisch en pragmatisch blijven: de verschillende tabbladen bovenaan op de startpagina van de DtBOB zullen maar geactiveerd worden als het eerste, gewijd aan de inspelingsprogramma's, het verhoopte succes oogst...

Het publiek maken van de DtBOB-werking zal hoogstwaarschijnlijk nog andere bronnen aan het licht brengen tezamen met nog niet ontsloten documenten.Zo moeten er wellicht nog stukken terug te vinden zijn in het archief van meerdere kerkfabrieken.